A ferruxe de trigo ameaza Europa, África e Asia

Loading...

A ferruxe de trigo é unha propagación moi rápida en Europa, África e Asia, unha enfermidade fúngica que pode provocar un 100% de perda de cultivos de especies de trigo vulnerables. Estas predicións foron feitas en base a dous estudos recentes feitos por científicos en colaboración coa Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e Alimentación (FAO).

"Agora máis que nunca, é importante que os especialistas das institucións internacionais e os países produtores de trigo actúen xuntos para deter a enfermidade, que inclúe seguimento continuo, compartición de datos e desenvolvemento de plans de resposta de emerxencia para protexer aos seus agricultores e campesiños de países veciños". Fatafatólogo da FAO, Fazil Dusunseli, declarou.

Segundo a supervisión de especialistas, a ferruxe de trigo ten a capacidade de estenderse rapidamente a gran distancia coa axuda do vento. En caso de detección prematura da enfermidade e da empresa das medidas apropiadas, ten a capacidade de transformar unha colleita saudable en poucos meses antes de recolectar follas amarelas, troncos escuros e grans escarificados. "Os funxicidas teñen todas as posibilidades de axudar a reducir o dano,pero a detección precoz e a toma de decisións rápidas do problema teñen un significado decisivo, así como estratexias de xestión integradas a longo prazo ", dixo a FAO.

Loading...