VERANDA Regras Oficiais do Concurso de maio / xuño de 2014

REGLAS OFICIAIS

NINGÚN COMPRA É NECESARIO PARA ENTRAR ou GANAR. A COMPRA OU PAGAMENTO DE NINGÚN TIPO non aumentará as TENDAS DE GANAR

1. CÓMO ENTRAR: Vista desde VERANDA: Living Outdoor (o "Concurso"): A partir do 2 de maio de 2014 ás 12:01 (ET) ata o 19 de xuño de 2014 ás 11:59 p.m. (ET), vai a veranda.com/yourview e complete e envíe o formulario de inscrición segundo as instrucións en pantalla, incluída unha fotografía (300 DPI) de algo que che inspira e unha breve descrición (50 palabras ou menos) da súa imaxe. Todas as entradas deben incluír o seu nome, enderezo, número de teléfono, enderezo de correo electrónico e unha fotografía orixinal. Selección do ganador: todas as entradas serán xulgadas polos editores da revista VERANDA ("Xuíces"). Un (1) gañador do premio será seleccionado segundo os seguintes criterios: composición (50%) e creatividade (50%). En caso de empate, a persoa entre os participantes vinculados con maior puntuación en Creatividade será o gañador (o "Ganador"). No caso de que o Patrocinador non reciba un número suficiente de entradas admisibles, o Patrocinador ten dereito a cancelar o Concurso. Ao participar no concurso, o participante certifica que a súa entrada é orixinal, non se publicou previamente nin obtivo ningunha concesión e non contén ningún material que infrinxa ou infrinxa os dereitos de ningún terceiro, incluídos os dereitos de autor, marcas comerciais ou dereitos ou privacidade ou publicidade. O patrocinador resérvase o dereito, á súa discreción única e desbocada, para descalificar calquera entrada que cre que conteña contido obsceno, ofensivo ou inapropiado, que non cumpra estas regras oficiais ou que non sexa consistente co espírito ou o tema do concurso. A decisión do Patrocinador e dos xuíces é definitiva e vinculante sobre todos os asuntos relacionados co concurso. Premios e valor de venda aproximado: un (1) gran gañador gañará a súa imaxe nun futuro exemplar da revista VERANDA e recibirá unha copia de VERANDA: The Art of Outdoor Living (ARV: $ 60). Total ARV para todos os premios: $ 60. Non se concederá de ningún xeito ningunha diferenza entre o ARV declarado eo valor real do premio. Permite un mínimo de seis (6) meses para a entrega de premios.

2. NOTIFICACIÓN DO GANADOR: O gañador será notificado dentro dun (1) mes do último día do Concurso, por correo electrónico e / ou á discreción do Patrocinador, por teléfono ou por correo postal. No caso de que o Vencedor non responda á notificación do Patrocinador ou non acepte o premio dentro de cinco (5) días laborables a partir da notificación, o premio será considerado perdido e seleccionado un Ganador alternativo. No caso de que un ou máis vencedores non respondan como se indicou anteriormente, rexeita o premio ou non proporciona declaracións ou comunicados asinados, o / a Vencedor / s será considerado que perderá o premio e o Patrocinador seleccionará un suplente Ganador (es) dos restantes participantes. Se algún suplente (s) non responde ou rexeita o premio, o Patrocinador utilizará un número razoable de intentos, ao seu criterio, para outorgar os premios a outro (s) suplente (s) pero se non consegue facelo, os premios serán finalmente perdidos eo Patrocinador non terá outra responsabilidade en relación con este Concurso. Lista de vencedores: Para o nome (s) do vencedor (s), envíe un sobre separado por correo a VERANDA Magazine, o 27 º piso, vista desde VERANDA: que che inspira? Lista de gañadores, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street dentro de dous (2) meses desde a data de notificación vencedora como se especificou anteriormente.

3. ENTREGAS: Limite unha (1) entrada por persoa para o concurso. Múltiples entradas da mesma persoa serán descualificadas. As entradas pasan a ser propiedade do Patrocinador e non serán devoltas. A comprobación da presentación non constitúe proba de recepción. O patrocinador non se fai responsable das entradas perdidas, tardías, incorrectas, incompletas ou inexactas. Os formularios de entrada incompleto ou os formularios de entrada que foron manipulados serán desclasificados. Se hai unha disputa sobre a identidade dun participante en liña, o premio será concedido ao titular da conta autorizada do enderezo de correo electrónico. O "titular da conta autorizada" defínese como a persoa física a quen se asigna un enderezo de correo electrónico por parte dun fornecedor de servizos de Internet, proveedor de servizos en liña ou outra organización (por exemplo, empresa, institución educativa, etc.) que se encarga de asignar enderezos de correo electrónico para o dominio asociado co enderezo de correo electrónico enviado.

4. ELIGIBILIDADE: Abertos aos residentes legais dos 50 Estados Unidos e o Distrito de Columbia, que chegaron á maioría de idade no seu estado ou territorio de residencia no momento da entrada. Os veciños legais de Canadá (excluíndo Quebec) que chegaron á idade mencionada na súa provincia de residencia no momento da entrada tamén son aptos para ingresar. Void en Porto Rico e onde está prohibido por lei. Non son elixibles os empregados do patrocinador, os seus pais, filiais e subsidiarias, axencias de publicidade e promoción participantes, organizacións xudiciais independentes e proveedores de premios (e os seus familiares inmediatos e / ou aqueles que viven no mesmo fogar de cada un destes empregados).

5. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN: Os gastos non incluídos específicamente na descrición do premio e todos os impostos son responsabilidade exclusiva do vencedor. Cada premio é galardoado "como está" sen ningunha garantía nin garantía, xa sexa expresa ou implícita fóra da garantía limitada do fabricante. Non se permite transferencia, cesión ou substitución dun premio, excepto o Patrocinador resérvase o dereito de substituír o premio por un elemento de igual ou maior valor no caso de que un premio anunciado non estea dispoñible. O ganador está obrigado a cumprir calquera e todas as leis, regras e regulamentos locais, provinciais ou federales aplicables, se os canadenses teñen dereito a ingresar.Todos os impostos federales, estatísticos e locais e calquera outro custo non especificamente previsto nestas Normas oficiais son exclusivamente a responsabilidade do ganador. Se o valor reportero real de calquera premio do ganador é de 600 dólares ou máis, o vencedor deberá completar un formulario W9 e proporcionar ao seu patrocinador o seu número de seguro social para efectos fiscais. Un formulario IRS 1099 emitirase a nome do Ganador (ou, se é menor, a nome do seu pai ou titor legal) polo valor real dos premios recibidos. O patrocinador non terá ningunha responsabilidade ou obriga para o Ganador ou o Vencedor potencial que non poida ou non está dispoñible para aceptar ou utilizar premios como se describe aquí. Os participantes aceptan estar suxeitos aos termos desta Norma Oficial e polas Decisións do Patrocinador, que son definitivas e vinculantes sobre todos os asuntos relacionados con esta Promoción. O vencedor (e pai ou titor legal se o vencedor é un menor de idade) poderá solicitar a sinatura e devolución dunha declaración xudicial de elegibilidade, un lanzamento de responsabilidade e onde legalmente se admita un lanzamento de publicidade dentro de sete (7) días despois da data da primeira notificación. O incumprimento deste prazo pode resultar na perda do premio e na selección dun Ganador alternativo. O regreso de calquera notificación de premio / premio como non entregable pode producir descualificación e selección dun Ganador alternativo. O vencedor tamén acepta que asinará todos os documentos necesarios para transferir os dereitos de autor da entrada ao patrocinador no prazo de sete (7) días seguintes á data da primeira notificación. Ao ingresar, Entrant concede permiso para o Patrocinador e calquera das súas filiais e subsidiarias, axencias de publicidade e promoción participantes, a organización xudicial independente e os provedores premiados para utilizar a presentación do participante (incluída unha modificación da entrada) para a publicación editorial, publicitaria e promocional. propósitos sen compensación adicional, salvo prohibido por lei. Se as imaxes están sendo presentadas ao Patrocinador como requisito de entrada, os participantes convindo que teñen todos os dereitos de uso das imaxes enviadas e que permiten que o Patrocinador, calquera das súas filiais e subsidiarias, as axencias de publicidade e promoción participantes, a organización xudicial independente e os provedores premiados para reutilizar calquera das imaxes, sen ningunha responsabilidade, por razóns editorial, publicitaria e promocional. Adicionalmente, a aceptación do premio por parte do ganador constitúe un permiso para o patrocinador e as filiais e subsidiarias, as axencias de publicidade e promoción participantes, a organización xudicial independente e os provedores premiados para usar o nome e / ou a semellanza e material biográfico do guionista con fins publicitarios, publicitarios e promocionais. compensación adicional, salvo prohibido por lei. Ao aceptar o premio, o vencedor comprométese a manter o patrocinador, as axencias de publicidade e promoción e as súas respectivas empresas matrices, subsidiarias, afiliadas, socios, axentes representativos, sucesores, axentes, oficiais, directores e empregados inofensivos por calquera lesión ou dano causado ou reivindicado. sexa causado pola participación no concurso ou a aceptación ou o uso do premio. O patrocinador non se fai responsable de ningún erro de impresión, tipográfico, mecánico ou outro na impresión da oferta, a administración do Concurso ou no anuncio do premio.

6. INTERNET: O patrocinador non se fai responsable dos erros de transmisión electrónica que resulten en omisión, interrupción, eliminación, defecto, demora en operacións ou transmisión, roubo ou destrución ou acceso non autorizado ou alteracións dos materiais de entrada, ou por equipos técnicos, de rede, telefónicos, electrónicos, mal funcionamento ou limitacións de hardware ou software, ou transmisións imprecisas ou non de recibir información de entrada por parte do patrocinador ou presentador por problemas técnicos ou conxestionamento de tráfico en Internet ou en calquera sitio web ou calquera combinación destes. Se por algún motivo a porción de Internet do programa non é capaz de funcionar como estaba previsto, incluíndo a infección por virus informáticos, erros, manipulación, intervención non autorizada, fraude, fallos técnicos ou calquera outra causa que corrompe ou afecte á administración, a seguridade, a equidade a integridade ou a boa conduta desta Promoción, o Patrocinador resérvase o dereito a súa exclusiva discreción para cancelar, rescindir, modificar ou suspender a Promoción. O patrocinador resérvase o dereito de seleccionar os gañadores das entradas admitidas recibidas a partir da data de finalización. O patrocinador resérvase o dereito de descalificar a calquera persoa que participe no proceso de entrada. O patrocinador pode prohibir que un participante participe nunha promoción se determina que o citado participante está a intentar socavar o lexítimo funcionamento da promoción mediante o engano, o pirateo, o engano ou outras prácticas de xogo desleais ou a intención de abusar, ameazar ou hostigar a outros participantes. Atención: calquera intento por parte dun participante de deliberadamente danar calquera sitio web ou socavar a lexítima operación da Promoción é unha violación das leis penais e civís e se tal intento se realice, o Patrocinador resérvase o dereito de solicitar os danos de calquera participante a este. maior extensión da lei.

7. DISPUTAS / ELECCIÓN DE DEREITO: Excepto onde estea prohibido, cada participante acepta que: (1) todas as disputas, reclamacións e causas de actuación derivadas ou conectadas con este ou calquera premio outorgado resolveranse individualmente, sen recorrer a ningún tipo de acción de clase, e exclusivamente por tribunais estatais ou federais situados en Nova York, Nova York, (2) todas as reclamacións, sentenzas e condecoracións limitaranse aos custos reais de peaxe incorridos, pero en ningún caso as taxas dos avogados; e (3) ningún dano punitivo, incidental, especial, consecuente ou doutro tipo, incluído, sen limitación, a perda de beneficios (colectivamente, "danos especiais") e (4) o participante renuncia a todos os dereitos para reclamar danos especiais e todos os dereitos para Os danos multiplicados ou aumentados. A lei estatal de Nova York, sen referencia ás disposicións de lei de Nova York, regula o concurso e todos os aspectos relacionados.

8. PATROCINADOR: O patrocinador desta promoción é Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, Nova York, NY 10019.

Mira o vídeo: Un espectáculo de escrutinio. Papel crítico. Campaña 2, episodio 2 (Decembro 2019).