Brasil comezará a comprar trigo ruso

O pasado venres realizouse unha reunión entre representantes do Ministerio de Agricultura de Rusia e do Ministerio de Agricultura de Brasil, onde se discutiron o estado e as perspectivas de desenvolvemento da cooperación no sector agrícola. Segundo o Ministerio de Asuntos Internos de Rusia, o Brasil manifestou interese en importar trigo ruso, logo que se solucionen todas as cuestións fitosanitarias. Polo tanto, Rusia propuxo intensificar o traballo dos comités agroalimentarios ruso-brasileiros, presuntamente para facilitar o comercio resolvendo problemas fitosanitarios.

A pesar do feito de que o Ministerio de Asuntos Exteriores ruso anunciou que Brasil comezará a comprar trigo ruso, isto só ocorrerá se todas as regras e cuestións fitosanitarias necesarias se resolvan á satisfacción de todas as partes. Non se coñece o tempo que tardará.

Mira o vídeo: COSTUMBRES RURALES Agropesa - Ecuador / Feria Vanderhoeven P 1/1 (Febreiro 2020).